Menu

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ
http://aek.mk/WebProstor/naslovna_slajdovi/baner_2js2017-1.jpglink
« »
Контакт центар

Новости од АЕК

Prev Next

Состаноци

Четврток, 21 Декември 2017

Состанок по јавна расправа по Нацрт доку…

Aгенцијата за електронски комуникации ги поканува претставниците на сите заинтересирани страни да ги презентираат своите гледишта и ставови по Јавна расправа по Нацрт документ за анализа на пазар 2- „Јавно...

Повеќе...

Соопштенија

Среда, 20 Декември 2017

Соопштение од Анализа на Пазар за објаву…

Почитувани, Aгенцијата за електронски комуникации ги објавува финалните документи за: · Упатство за формата, содржината и начинот на доставување на Извештај за вкупен годишенприход на оператор остварен со употреба на јавни комуникациски мрежи и/или давање на јавникомуникациски услуги · Образец за извештај за вкупен годишен приход,, · Одговор на коментари од оператори по јавна расправа Истите документи се објавени и достапни и во Формулари од Анализа на пазар.

Повеќе...

Легислатива

Вторник, 19 Декември 2017

Правилник за изменување и дополнување на…

Агенцијата за електронски комуникации донесе ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВИДОТ И СОДРЖИНАТА НА ПОДАТОЦИТЕ И ИНФОРМАЦИИТЕ ЗА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ВО ОДНОС НА ПРИСТАПОТ И КОРИСТЕЊЕТО НА...

Повеќе...

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21, 1000 Скопје,
Република Македонија

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на