Menu

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ
Контакт центар

Новости од АЕК

Prev Next

Соопштенија

Петок, 11 Мај 2018

Известување за користење на скратени бро…

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации согласно член 23 од Правилникот за утврдување на формата и содржината на барањето за доделување на броеви и серии на броеви, податоците што се приложуваат кон...

Повеќе...

Настани

Среда, 09 Мај 2018

Прва национална симулациска вежба за спр…

На 8 мај 2018 година, Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти во соработка со ОБСЕ мисијата во Скопје ја организираше Првата национална симулациска вежба за справување со компјутерски/ИКТ безбедносни...

Повеќе...

Состаноци

Вторник, 24 Април 2018

Состанок по јавна расправа по Нацрт доку…

Aгенцијата за електронски комуникации ги поканува претставниците на сите заинтересирани страни да ги презентираат своите гледишта и ставови по Јавна расправа по Нацрт документ за „Анализа на пазар за завршување...

Повеќе...

Јавна расправа

Понеделник, 26 Март 2018

Јавна расправа по Предлогот за измена на…

Агенцијата за електронски комуникациисогласно член 13 од Законот за електронски комуникации (Сл. весник на РМ бр. 39/14, 188/14, 44/15, 193/15, 11/18 и 21/18), отвора јавна расправа по Предлогот за измена...

Повеќе...

Соопштенија

Понеделник, 26 Март 2018

Конференција за предизвици во сајбер без…

Почитувани, Денес на 26.03.2018 година, во Софија се одржува Конференција за предизвици во сајбербезбедноста. На Конференцијата активно учество ќе земе Директорот на Агенцијата за електронски комуникации (АЕК), г-н Сашо Димитријоски. Покрај...

Повеќе...

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21, 1000 Скопје,
Република Македонија

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на