Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Oдлука за изменување на Oдлуката за утврдување на релевантни пазари што се подлежни на претходна регулација

Дополнителни информации

    Датум на донесување на актот: Вторник, 11 Април 2017 Службен весник: 48/2017 Важечки пропис: Да

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на