Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Телекомуникации

Телекомуникациите претставуваат една од најбрзо растечките гранки на ИТ индустријата  во светот, една од основните задачи и цели на Агенцијата за електронски комуникации е да го следи овој тренд и да придонесе за понатамошниот развој на телекомуникациите во Р. Македонија, при што како регулаторно  тело ќе придонесе за поголема конкурентност на пазарот и ќе овозможи подобри услуги кон крајните корисници.

 

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на