Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Сектор за регулатива

 • Ги координира активностите во врска со спроведувањето на Законот за електронските комуникации во делот на анализа на пазарот на електронските комуникации
 • Тимот во Секторот за регулатива ја организира и следи анализата на пазарот на електронските комуникации што се врши при определување на оператори и/или даватели на електронски комуникациски услуги со значителна пазарна моќ;
 • Ја организира и следи анализата на пазарот на електронските комуникации што се врши при определување на даватели на универзална услуга; цените и системот на трошоци на операторите и/или давателите на електронски комуникациски услуги со значителна пазарна моќ;
 • Ги координира активностите со Комисијата за заштита на конкуренцијата;
 • Ја организира подготовката на споредбени анализи за развојот на пазарот на електронските комуникации во Република Македонија со развојот на пазарите на електронски комуникации на земјите членки на ЕУ и ИТУ;
 • Ги организира и координира активностите поврзани со анализа на висината на надоместоците што се плаќаат на сметката на АЕК согласно Законот за електронските комуникации;
 • Учествува во мултидисциплинарни професионални проектни тимови од областа на електронските комуникации;
 • Дава мислења и предлози во врска со анализата на пазарот на електронските комуникации при определување на даватели на универзална услуга;
 • Дава мислења и предлози при анализата на цените и системот на трошоци на операторите и/или давателите на електронски комуникациски услуги со значителна пазарна моќ;
 • Учествува во постапката за утврдување на висината на надоместоците што се плаќаат на сметката на АЕК согласно Законот за електронските комуникации;
 • Учествува во мултидисциплинарни професионални проектни тимови од областа на електронските комуникации;Контакт со Секторот за регулатива

Кристина Божиновска
Раководител на Сектор за регулатива
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
тел. 02 3 289 236
моб. 078 37 30 05
Kristina Bozinovska 

Марјан Пејовски
Раководител на Одделение за анализа на пазарите
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
тел. 02 3 289 248
моб. 070 33 27 94

Александар Коцевски
Советник за анализа на пазарите
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
тел. 02 3 289 239
моб. 071 36 88 42

Васка Петровиќ
Раководител на Одделение за определување на регулаторни обврски
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
тел. 02 3 289 245
моб. 070 38 33 23

Мирјана Болиновска
Советник за определување на регулаторни обврски
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
тел. 3 289 237
моб. 071 34 66 49

Билјана Тошевска
Виш соработник за определување на регулаторни обврски
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
тел. 02 3 259 266
моб. 075 47 51 56

Петар Тасев
Раководител на Одделение за прибирање и обработка на податоци
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
тел. 02 3 289 249
моб. 078 37 30 03

Владимир Нелоски
Помлад соработник за прибирање и обработка на податоци
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
тел. 02 3 091 239
моб. 078 23 58 21

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на