Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Служба за човечки ресурси

   Дејноста на Службата за човечки ресурси се дели во две категории:

           1. Стратешка дејност - односно реформаторска, при што акцентот е ставен на подготовка и имплементација на деловната стратегија на организацијата и стратегијата за развој на човечките ресурси, и

           2. Трансакциона дејност - извршување вообичаени активности поврзани со службеничките односи, како што се вработувањето, учењето и развојот, наградувањето и работните односи.

Според тоа, Службата за човечки ресурси на АЕК :

 • Ја следи и применува законската регулатива од областа на работните односи (вработување, заштита при работа, социјална и здравствена заштита, пензиско и инвалидско осигурување), колективните договори и меѓународните прописи од областа на работните односи;
 • Ја спроведува постапката за огласување на работни места и подготвува договори за вработување;
 • Изработува поединечни акти кои ги донесува директорот од областа на работните односи (годишни одмори, отсуства од работа, прекувремена работа);
 • Спроведува постапки за дисциплинска одговорност на вработените;
 • Подготвува документи кои се однесуваат на менаџментот на човечки ресурси за раководителите и вработените;
 • Извршува правно-административи активности поврзани со вработување, работно време, плати и бенефиции;
 • Учествува во подготовка на општи акти од областа на човечките ресурси;
 • Ја развива и имплементира стратегијата за унапредување со човечки ресурси;
 • Превзема иницијатива при процесот на развој на организациска стратегија и развива функционална организациона поставеност;
 • Планира и спроведува постапки за обуки и развој на вработените во Агенцијата;
 • Подготвува извештаи и статистики кои се однесуваат на вработените;
 • Извршува административни задачи во процесот на селекција и вработување, примање и отпуштање на вработени;
 • Одржува секојдневни контакти со вработените и за тоа го информира раководителот на службата;
 • Им дава информации на вработените за административните и други постапки;
 • Врши и други работи по налог на раководителот на службата.

Контакт со Службата за човечки ресурси

Маргарита Чупаркоска
Раководител на Служба за човечки ресурси
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
тел. 02 3 289 241
моб. 078 37 30 09
Margarite Chuparkoska
 

 

Маја Ивановска
Соработник за човечки ресурси
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
тел. 02 3 289 215
моб. 070 24 70 89

Христина Протоѓер
Соработник за човечки ресурси
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
тел. 02 3 289 215
моб. 078 23 58 49

Александар Павловски
Помлад соработник за човечки ресурси
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
тел. 02 3 091 291
моб. 071 39 11 32

Снежана Стефановска
Виш референт за персонална евиденција
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
тел. 02 3 259 263
моб. 071 39 11 54

Горанчо Петрушевски
Виш референт за човечки ресурси
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
тел. 02 3 289 254
моб. 071 38 95 89

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на