Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Служба за внатрешна ревизија

  • Службата за внатрешна ревизија врши независно, објективно уверување  и консултативна активност проектирана да додаде вредност и да го подобри работењето на организацијата.
  • На организацијата и помага да ги оствари своите цели преку воведување систематски, дисциплиниран пристап за оценување и подобрување на ефикасноста на управувањето со ризик, контрола и процесот на управување.
  • Изработува стратешки и годишни планови за внатрешната ревизија врз основа на објективна проценка на ризик.
  • Извршува поединечни внатрешни ревизии согласно со усвоените ревизорски планови како и финансиски ревизии, ревизија на усогласеност (регуларност), ревизија на системите за внатрешна контрола, ревизија на усогласеност на работењето (извршување) и ИТ ревизија (темелна проценка на работењето на информативно технолошките системи).
  • Прави проценка на соодветноста, економичноста, ефективноста и ефикасноста на системот за финансиско управување и контрола за утврдување, проценка и управување со ризиците од раководството на АЕК.
  • Дава препораки за подобрување на работењето и работните процедури.
  • Врши мониторинг на спроведувањето намерките преземени од директорот на АЕК  врз основа на извршените ревизии.

 

Контакт со Службата за внатрешна ревизија:

Гордана Каракирова
Раководител на Служба за внатрешна ревизија - овластен внатрешен ревизор
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
тел. 02 3 289 218
моб. 070 22 86 81 

 


Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на