Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Состанок по јавна расправа

Почитувани,

Секторот за регулатива на АЕК за ден петок 22.03.2019 год со почеток од 11 часот објавува состанок по јавна расправа за следните документи:

1. Нацрт документ за анализа на релевантен големопродажен пазар за услуга за започнување на повик во јавна телефонска мрежа на фиксна локација
2. Нацрт документ за анализа на релевантен големопродажен пазар за услуга за завршување на повик во јавна телефонска мрежа на фиксна локација
3. Нацрт документ за анализа на релевантен големопродажен пазар за услуга за транзитирање во јавна фиксна телефонска мрежа
4. Предлог Одлука за Измена на Одлука за релевантни пазар подлежни на претходна регулација

Состанокот ќе се одржи на  спрат 6 во зградата на АЕК со почеток од 11 часот.

Прочитајте повеќе:

Јавна набавка на услуги за чистење на деловните простории на АЕК

Дополнителни информации

  • Предмет на набавка Услуги за чистење на деловните простории на АЕК
  • Краен рок за достава на понуди 29.03.2019 во 11:00 часот

Јавна набавка на репрезентативен материјал

Дополнителни информации

  • Предмет на набавка Репрезентативен материјал
  • Краен рок за достава на понуди 28.03.2019 во 11:00 часот

Јавна набавка на одржување и сервисирање на термотехничка инсталација во објектите на АЕК

Дополнителни информации

  • Предмет на набавка Одржување и сервисирање на термотехничка инсталација во објектите на АЕК
  • Краен рок за достава на понуди 19.03.2019 до 11:00 часот

Јавна набавка на Организирање на службени патувања и хотелски сместувања за вработените на АЕК

Дополнителни информации

  • Предмет на набавка Организирање на службени патувања и хотелски сместувања за вработените на АЕК
  • Краен рок за достава на понуди 18.03.2019 година во 11 часот

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на