Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Јавна набавка на Курирски услуги -брза и приоритетна пошта за меѓународен сообраќај

Дополнителни информации

  • Предмет на набавка Курирски услуги -брза и приоритетна пошта за меѓународен сообраќај
  • Краен рок за достава на понуди 01.07.2019 година во 11 часот

Закон за изменување и дополнување на Законот за електронските комуникации

Дополнителни информации

  • Датум на донесување на актот Петок, 17 Мај 2019
  • Службен весник 98 од 21.05.2019
  • Важечки пропис Да

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на