Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Oдржување и сервисирање на лифтови во административен објект

Дополнителни информации

  • Предмет на набавка Услуга - одржување и сервисирање на лифтови во административен објект
  • Краен рок за достава на понуди 11.03.2019 во 11.00 часот

Јавен состанок- Јавна расправа за Нацрт извештај за развој на модел за тестови за економска репликабилност и пресметка на WACC и Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за обезбедување на битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга

Во врска со отворениот предмет на јавна расправа од ден 28.12.2018 година за Нацрт извештај за развој на модел за тестови за економска репликабилност и пресметка на WACC и Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за обезбедување на битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга Агенцијата за електронски комуникации ќе одржи јавен состанок согласно член 13 од ЗЕК.

Се покануваат сите заинтересирани страни да присуствуваат на состанокот кој ќе се одржи на ден 26.02.2019 година во салата за состаноци на VI кат во просториите на АЕК на локација Дирекција Скопје со почеток во 10:30 часот.
Прочитајте повеќе:

Правилник за параметрите за квалитет на јавните елeктронски комуникациски услуги кои се остваруваат преку јавна радио комуникациска мрежа

Дополнителни информации

  • Датум на донесување на актот Четврток, 03 Јануари 2019
  • Службен весник 35/2019
  • Важечки пропис Да

Правилник за контрола и мерење параметри за квалитет на услуга за интернет пристап преку јавни фиксни електронски комуникациски мрежи

Дополнителни информации

  • Датум на донесување на актот Четврток, 03 Јануари 2019
  • Службен весник 35 од 12.02.2019 година
  • Важечки пропис Да

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на