Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Финален Извештај за развој на модел за тестови за економска репликабилност и пресметка на WACC

  • Објавено во ERT
Агенцијата за електронски комуникации, по завршената јавна расправа отворена на ден 27.12.2018 година го објавува „Финален Извештај за развој на модел за тестови за економска репликабилност и пресметка на WACC“, Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за обезбедување на битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга и доставените коментари и мислења од заинтересираните страни како и ставот на АЕК.
Превземете ги документите:

Јавна набавка на дезинфекција, дезинсекција и дератизација

Дополнителни информации

  • Предмет на набавка Дезинфекција, дезинсекција и дератизација
  • Краен рок за достава на понуди 09.04.2019 во 11 часот

Јавна набавка на клиентска информатичка опрема

Дополнителни информации

  • Предмет на набавка Клиентска информатичка опрема
  • Краен рок за достава на понуди 18.04.2019 во 11 часот

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на