Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Набавки (163)

Јавна набавка на Консултантски услуги за воведување на Систем за управување со квалитет-Common Assesment Framework-Воведување на заедничка рамка за процена на работењето и давањето на услуги во државната администрација

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Консултантски услуги за воведување на Систем за управување со квалитет-Common Assesment Framework-Воведување на заедничка рамка за процена на работењето и давањето на услуги во државната администрација
 • Краен рок за достава на понуди 23.05.2018 до 11:00 часот

Јавна набавка на адаптивна надградба на ГИС системот

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Адаптивна надградба на ГИС системот
 • Краен рок за достава на понуди 10.05.2018 до 11:00 часот

Јавна набавка на Веб ГИС лиценци

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Веб ГИС лиценци
 • Краен рок за достава на понуди 11.05.2018 во 11.00 часот

Јавна набавка на горива и масла за моторни возила

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Горива и масла за моторни возила
 • Краен рок за достава на понуди 23.04.2018 во 11:00 часот

Јавна набавка за миење на возила

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Миење на возила
 • Краен рок за достава на понуди 03.04.2018 во 11:00 часот

Јавна набавка на услуги за осигурување на имотот на АЕК

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Осигурување на имотот на АЕК
 • Краен рок за достава на понуди 27.04.2018 во 11 часот

Одржување на контакт центарот 190

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Одржување на контакт центаротот 190
 • Краен рок за достава на понуди 13.03.2018 во 11:00 часот

Испитување на јавното мислење

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Испитување на јавното мислење
 • Краен рок за достава на понуди 23.03.2018 во 11:00 часот

Јавна набавка на Софистицирана мерна опрема за мерење на параметри за квалитет

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Софистицирана мерна опрема за мерење на параметри за квалитет
 • Краен рок за достава на понуди 19.02.2018 до 11:00 часот

Јавна набавка на консултантски услуги за развој на модел за тестови за економска репликабилност на големопродажни услуги

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Консултантски услуги за развој на модел за тестови за економска репликабилност на големопродажни услуги
 • Краен рок за достава на понуди 16.02.2018 до 11:00 часот
Subscribe to this RSS feed

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на