Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Одлука за определување на групи на корисници со право на приоритетни мрежни приклучни точки кои можат да се користат само во случај на пад на мрежата, воена или вонредна состојба или елементарна непогода

Дополнителни информации

  • Датум на донесување на актот Вторник, 17 Април 2007
  • Службен весник 50-07
  • Важечки пропис Да
Прочитајте повеќе:

Уредба за мерките кои мораат да бидат вклучени во плановите за мерки за да се обезбеди интегритет на јавната телекомуникациска мрежа и пристап до јавните комуникациски услуги во случај на пад на мрежата во воена, вонредна состојба или елем. непогода

Дополнителни информации

  • Датум на донесување на актот Вторник, 27 Март 2007
  • Службен весник 41-07
  • Важечки пропис Да
Прочитајте повеќе:
Subscribe to this RSS feed

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на