Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за утврдување на формата и содржината на барањето за доделување на броеви и серии на броеви, податоците што се приложуваат кон барањето како и начинот и постапката за доделување на броеви

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Петок, 04 Ноември 2016
 • Службен весник 205/2016
 • Важечки пропис Да
Прочитајте повеќе:

Правилник за утврдување на формата и содржината на барањето за доделување на броеви и серии на броеви, податоците што се приложуваат кон барањето како и начинот и постапката за додлеување на броеви и серии на броеви од Планот за нумерација

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Понеделник, 15 Декември 2014
 • Службен весник 190/2014
 • Важечки пропис Да
Прочитајте повеќе:

Правилник за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на доделени броеви и/или серии на броеви

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Понеделник, 27 Октомври 2014
 • Службен весник 161/14
 • Важечки пропис Да
Прочитајте повеќе:

Правилник за утврдување на методот за пресметување на годишниот надоместок за користење на доделени броеви и серии на броеви од планот за нумерација на јавните комуникациски мрежи и услуги на Република Македонија

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Вторник, 04 Февруари 2014
 • Службен весник 32-14
 • Важечки пропис Да
Прочитајте повеќе:
Subscribe to this RSS feed

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на