Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Cullen International- Enlargement Countries Monitoring Report 1 - 11/2011

Ве информираме дека Агенцијата за електронски комуникации гo објави Извештајот од Cullen international од Ноември 2011 година:

icon 20111219_Cullen Int Report-1-november-2011 (2.55 MB 2011-12-19)

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на