Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Одлука за начинот и временскиот рок на воспоставување на единствен европски број за итен повик е-112 во република македонија

Дополнителни информации

    Датум на донесување на актот: Понеделник, 29 Јануари 2007 Службен весник: 12-07 Важечки пропис: Да

Поврзани вести

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на