Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Одлука за определување на групи на корисници со право на приоритетни мрежни приклучни точки кои можат да се користат само во случај на пад на мрежата, воена или вонредна состојба или елементарна непогода

Дополнителни информации

    Датум на донесување на актот: Вторник, 17 Април 2007 Службен весник: 50-07 Важечки пропис: Да

Поврзани вести

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на