Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Пазар 8

Пазар за големопродажен централен пристап обезбеден на фиксна локација за производи за широка потрошувачка

Дополнето на 03.05.2017 година

Повеќе во оваа категорија: « Пазар 9 Пазар 7 »

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на