Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Пазар 7

Пазар за големопродажен локален пристап обезбеден на фиксна локација

Дополнето на 03.05.2017

Повеќе во оваа категорија: « Пазар 8 Пазар 6 »

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на