Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Финален документ за анализа на пазар 8 - услуги со широк опсег

Почитувани,
Агенцијата за електронски комуникации го објавува Финалниот документ од анализата на пазар 8 - услуги со широк опсег.

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на