Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Правилник за интероперабилност на дигитални интерактивни телевизиски услуги

Дополнителни информации

    Датум на донесување на актот: Понеделник, 10 Ноември 2014 Службен весник: 171/14 Важечки пропис: Да

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на