Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Одлука за износот на средствата кои операторите на територијата на Република Македонија ги уплаќаат за компензација на нето трошоците на давателот на универзална услуга во компензацискиот фонд за 2015 година

Дополнителни информации

    Датум на донесување на актот: Понеделник, 20 Јули 2015 Службен весник: 141/2015 Важечки пропис: Да

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на