Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Одлука за уплата во компензацискиот фонд за универзална услуга за 2016 година

Дополнителни информации

    Датум на донесување на актот: Вторник, 30 Август 2016 Службен весник: 170/2016 Важечки пропис: Да

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на