Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Одлука за распишување на јавен тендер за избор на даватели на универзална услуга

Врз основа на член 24 став (1) точка 5 и член 97 став (8) од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија” број 39/2014, 188/2014, 44/2015 и 193/2015) и член 5 став (1) од Правилникот за обезбедување на услугите опфатени со универзална услуга („Службен весник на Република Македонија” број 185/2014), Директорот на Агенцијата за електронски комуникации на ден 8.11.2016 година донесе ОДЛУКА ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ТЕНДЕР ЗА ИЗБОР НА ДАВАТЕЛИ НА УНИВЕРЗАЛНА УСЛУГА.

Дополнителни информации

    Датум на донесување на актот: Вторник, 08 Ноември 2016 Службен весник: 203/2016 Важечки пропис: Да

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на