Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Меморандум за разбирање во областа на електронските комуникации со Регулаторната Агенција за комуникации на Босна и Херцеговина

Во рамките на петтата меѓународна конференција која се одржува во Охрид, на 25.05.2017 година Агенцијата за електронски комуникации потпиша Меморандум за разбирање во областа на електронските комуникации со Регулаторната Агенција за комуникации на Босна и Херцеговина. Целта на овој документ е да се продлабочи соработката на двете регулаторни тела на принцип на еднаквост, зеднички придобивки на двете страни и разививање на практична соработка за прашања што се однесуваат на електронските комуникациски услуги.

irc2017 1

irc2017 2

irc2017 3

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на