Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Соопштение од Анализа на Пазар за објавување на нов Извештај за вкупен годишен приход и Упатство за формата, содржината и начинот на доставување на Извештајот

Почитувани,

Aгенцијата за електронски комуникации ги објавува финалните документи за:

· Упатство за формата, содржината и начинот на доставување на Извештај за вкупен годишенприход на оператор остварен со употреба на јавни комуникациски мрежи и/или давање на јавникомуникациски услуги

· Образец за извештај за вкупен годишен приход,,

· Одговор на коментари од оператори по јавна расправа

Истите документи се објавени и достапни и во Формулари од Анализа на пазар.

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на