Menu

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Јавна набавка на Софистицирана мерна опрема за мерење на параметри за квалитет

Дополнителни информации

    Предмет на набавка: Софистицирана мерна опрема за мерење на параметри за квалитет Краен рок за достава на понуди: 19.02.2018 до 11:00 часот

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21, 1000 Скопје,
Република Македонија

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на