Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Дополнување на регулаторната рамка за усогласување со Одлуката на Европската Комисија (2009/449/EC) за користење на опсегот 1980 - 2010 MHz / 2170 - 2200 MHz од страна на оператори (MSS – CGC) за обезбедување на мобилни сателитски услуги во авиони

Дополнителни информации

    Датум на донесување на актот: Четврток, 03 Мај 2018 Службен весник: 88 од 15.05.2018 Важечки пропис: Да

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на