Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Правилник за радиофреквенции кои можат да се користат без одобрение за користење на радиофреквенции

Агенцијата за електронски комуникации на 26.03.2018 на својата веб страна објави јавна расправа по Предлогот за измена на Правилникот за радиофреквенции кои се користат без одобрение за користење на радиофреквенции. Бидејќи не се пристигнати забелешки во предвидениот рок, Агенцијата го донесе и објави правилникот во Службен Весник број 88 од 15.05.2018 година.

Дополнителни информации

    Датум на донесување на актот: Среда, 02 Мај 2018 Службен весник: 88 од 15.05.2018 година Важечки пропис: Да

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на