Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Конкурс за изработка на идејно решение за изградба на антенски систем за контрола и мониторинг на радиофреквенции на територија на Република Македонија

Конкурс за изработка на идејно решение за изградба на антенски систем за контрола и мониторинг на радиофреквенции на територија на Република Македонија.

icon 20110701_Конкурс за изработка на идејно решение за изградба на антенски систем (56.37 kB 2011-07-01)

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на