Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Легислатива (117)

Правилник за формата и содржината и потребната документација што се доставува со барањето за издавање на одобрение за користење на радиофрекфенции

Правилник за формата и содржината на барањето за согласност за пуштање на пазар и ставање во употреба на радио опрема која користи радиофреквенциски опсези што несе хармонизирани на ниво на ЕУ

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Четврток, 13 Ноември 2014
 • Службен весник 173/14
 • Важечки пропис Да

Правилник за интероперабилност на дигитални интерактивни телевизиски услуги

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Понеделник, 10 Ноември 2014
 • Службен весник 171/14
 • Важечки пропис Да

План за намена на радиофреквенциските опсези во РМ

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Понеделник, 10 Ноември 2014
 • Службен весник 171/14
 • Важечки пропис Не

Упатство за начинот на контрола на малопродажните цени на оператор со значителна пазарна моќ

Почитувани,

Агенцијата го објавува Финалниот документ на Упатството за начинот на контрола на малопродажните цени на оператор со значителна пазарна моќ.

Со почит,
АЕК

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Четврток, 13 Ноември 2014
 • Важечки пропис Да

Правилник за радиофреквенции кои можат да се користат без одобрение за користење на радиофреквенции

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Четврток, 18 Септември 2014
 • Службен весник 161/14
 • Важечки пропис Да

Правилник за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции

Правилник за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на доделени броеви и/или серии на броеви

Правилник за начинот на пресметување на годишниот надоместок за надзор на пазарот

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Понеделник, 27 Октомври 2014
 • Службен весник 161/14
 • Важечки пропис Да

Правилник за интероперабилност на дигитална телевизиска опрема

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Среда, 03 Септември 2014
 • Службен весник 140/14
 • Важечки пропис Да
Subscribe to this RSS feed Notice: Undefined offset: 1 in C:\inetpub\wwwroot\aek2017\templates\aek_j3\html\pagination.php on line 18 Notice: Undefined offset: 1 in C:\inetpub\wwwroot\aek2017\templates\aek_j3\html\pagination.php on line 34 Notice: Undefined offset: 1 in C:\inetpub\wwwroot\aek2017\templates\aek_j3\html\pagination.php on line 18 Notice: Undefined offset: 1 in C:\inetpub\wwwroot\aek2017\templates\aek_j3\html\pagination.php on line 34

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на