Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Легислатива (117)

Правилник за изменување на правилникот за содржината и формата на жигот за запечатување на просториите и/или комуникациските средства

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Четврток, 14 Јуни 2012
 • Службен весник 92-12
 • Важечки пропис Да

Правилник за содржината и формата на жигот за запечатување на просториите и/или комуникациските средства

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Четврток, 16 Јуни 2005
 • Службен весник 53-05
 • Важечки пропис Да

Закон за изменување и дополнување на Законот за електронските комуникации

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Вторник, 12 Февруари 2013
 • Службен весник 23-13
 • Важечки пропис Да

Закон за изменување и дополнување на Законот за електронските комуникации

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Вторник, 25 Септември 2012
 • Службен весник 123-12
 • Важечки пропис Да

Закон за изменување и дополнување на Законот за електронските комуникации

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Среда, 09 Мај 2012
 • Службен весник 59-12
 • Важечки пропис Да

Закон за изменување и дополнување на Законот за електронските комуникации

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Вторник, 24 Јануари 2012
 • Службен весник 13-12
 • Важечки пропис Да

Закон за изменување и дополнување на Законот за електронските комуникации

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Среда, 16 Јуни 2010
 • Службен весник 83-10
 • Важечки пропис Да

Закон за изменување и дополнување на Законот за електронските комуникации

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Четврток, 24 Јули 2008
 • Службен весник 98-08
 • Важечки пропис Да

Закон за изменување и дополнување на Законот за електронските комуникации

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Петок, 27 Април 2007
 • Службен весник 55-07
 • Важечки пропис Да

Закон за изменување и дополнување на Законот за електронските комуникации

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Среда, 31 Јануари 2007
 • Службен весник 14-07
 • Важечки пропис Да
Subscribe to this RSS feed Notice: Undefined offset: 1 in C:\inetpub\wwwroot\aek2017\templates\aek_j3\html\pagination.php on line 18 Notice: Undefined offset: 1 in C:\inetpub\wwwroot\aek2017\templates\aek_j3\html\pagination.php on line 34 Notice: Undefined offset: 2 in C:\inetpub\wwwroot\aek2017\templates\aek_j3\html\pagination.php on line 34 Notice: Undefined offset: 1 in C:\inetpub\wwwroot\aek2017\templates\aek_j3\html\pagination.php on line 18 Notice: Undefined offset: 1 in C:\inetpub\wwwroot\aek2017\templates\aek_j3\html\pagination.php on line 34 Notice: Undefined offset: 2 in C:\inetpub\wwwroot\aek2017\templates\aek_j3\html\pagination.php on line 34

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на