Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Регулација на цени (19)

Подкатегории

Регулација на цени за WACC - фиксна мрежа

Регулација на цени за WACC - фиксна мрежа (4)

При определување на цените на услугите Агенцијата му дозволува на операторот разумна стапка на поврат на инвестираните средства, земајќи ги во предвид и ризиците што се составен дел од инвестициите. Најсоодветен метод за утврдување на разумната стапка на поврат на инвестираните средства е пресметката на цената на капиталот. Цената на капиталот претставува дополнителен трошковен елемент во пресметката на трошоците за обезбедувањето на услугите.
Погледнете ги предметите...
Регулација на цени за WACC - мобилна мрежа

Регулација на цени за WACC - мобилна мрежа (1)

При определување на цените на услугите Агенцијата му дозволува на операторот разумна стапка на поврат на инвестираните средства, земајќи ги во предвид и ризиците што се составен дел од инвестициите. Најсоодветен метод за утврдување на разумната стапка на поврат на инвестираните средства е пресметката на цената на капиталот. Цената на капиталот претставува дополнителен трошковен елемент во пресметката на трошоците за обезбедувањето на услугите.
Погледнете ги предметите...

Финален Извештај за развој на модел за тестови за економска репликабилност и пресметка на WACC

  • Објавено во ERT
Агенцијата за електронски комуникации, по завршената јавна расправа отворена на ден 27.12.2018 година го објавува „Финален Извештај за развој на модел за тестови за економска репликабилност и пресметка на WACC“, Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за обезбедување на битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга и доставените коментари и мислења од заинтересираните страни како и ставот на АЕК.
Превземете ги документите:

Соопштение за Анализа на пазар

  • Објавено во ERT
Почитувани, 
 
Со ова соопштение Ве известуваме дека Агенцијата за електронски комуникации отпочнува со процесот за развој на модел за тестови за економска репликабилност на големопродажни услуги, согласно годишната програма за работа а во соработка со консултантската куќа  Аналајзис Мејсон.

Агенцијата за електронски комуникации спроведе постапка за доделување на договор за јавна набавка на услуги со отворена постапка во согласност со член 21 од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 139/07, 130/08, 97/10, 53/11 185/11, 15/13 ,148/13, 28/14, 43/14, 130/14, 180/14, 78/15, 192/15, 27/16, 165/2017 ), за што објави оглас број 12/2017.

Финален извештај за модел на трошоци за слободно емитување (FTA) (free to air) услуги преку дигитална терестијална DTT платформа и пресметка на WACC

  • Објавено во DVB-T
Почитувани,
Агенцијата за електронски комуникации го објавува Финалниот извештај за трошковен модел за определување на цени базирани на трошоци за услуги за Пренос на програмски содржини преку дигитална терестријална платформа со слободен пристап (free-to-air) на крајните корисници и пресметка на WACC
, вклучително и ставот на АЕК по доставените коментари и мислења од заинтересираните страни.

Покана за јавна расправа

  • Објавено во DVB-T
Почитувани,
Ве информираме дека Агенцијата за електронски комуникации во согласност со член 13 од Законот за електронски комуникации објавува на јавна расправа:
  1. „Нацрт извештај за Методологија за модел на трошоци за слободно емитување (FTA) (free to air) услуги преку дигитална терестијална ДТТ платформа и пресметка на WACC“ и
  2. „Почетен Извештај за Методологија за модел на трошоци за слободно емитување на услуги преку дигитална терестијална платформа и Методологија за пресметка на WACC“
во рок од 30 дена од денот на објавувањето на Нацрт Извештајот.
Се покануваат сите заинтересирани страни ги изразат своите мислења, гледишта и ставови по предложениот предмет на јавна расправа.
 
Агенција за електронски комуникации
Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

или на следниве емаил адреси:
      Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите., Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. и Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Почетен извештај за трошковен модел за определување на цени базирани на трошоци за услуги за Пренос на програмски содржини преку дигитална терестријална платформа со слободен пристап (free-to-air) на крајните корисници и пресметка на WACC

  • Објавено во DVB-T
Почитувани,
Агенцијата за електронски комуникации го објавува Почетниот извештај за трошковен модел за определување на цени базирани на трошоци за услуги за Пренос на програмски содржини преку дигитална терестријална платформа со слободен пристап (free-to-air) на крајните корисници и пресметка на WACC.
Превземете ги документите:

Соопштение за почнување на процес на развој и имплементација на трошковен модел за определување на цени базирани на трошоци за Пренос на програмски содржини преку дигитална терестријална платформа со слободен пристап (free-to-air) и пресметка на WACC

  • Објавено во DVB-T
Почитувани,
Агенцијата за електронски комуникации Ве информира дека отпочнува со процесот на развој и имплементација на трошковен модел за определување на цени базирани на трошоци за услуги за Пренос на програмски содржини преку дигитална терестријална платформа со слободен пристап (free-to-air) на крајните корисници и пресметка на WACC. Проектот ќе биде изработен во соработка со Analysys Mason Ltd., со седиште на ул:„Via Pietro Verri” n.6, Milano, Italy врз основа на склучен договор за јавна набавка на консултантски услуги.
Subscribe to this RSS feed
Ное 14, 2014

Упатство за начинот на контрола на малопродажните цени на оператор со значителна пазарна моќ

in Легислатива
Почитувани, Агенцијата го објавува Финалниот документ на Упатството за начинот на…
Јул 11, 2012

Правилник и Исправка на правилник за начинот и постапката за регулирање на малопродажните цени на оператор со значителна пазарна моќ

in Легислатива
Aгенцијата за електронски комуникации го објавува Правилникот за начинот и постапката за…
Јул 27, 2012

Јавна расправа по Нацрт извештај за пресметување на цени базирани на трошоци за минимален пакет на изнајмени линии базирани на LRIC методологија

in Јавна расправа
Почитувани, Со оваа покана ги повикуваме сите заинтересирани страни да во рок од 30 дена…
Апр 18, 2012

Покана за јавна расправа- Нацрт Извештај за моделот за определување на цени кои се користат за истиснување на конкуренцијата од пазарот за електронски комуникации во РМ

in Јавна расправа
Почитувани,Со оваа покана ги повикуваме сите заинтересирани страни да во рок од 30 дена…
Јул 05, 2012

Објавени коментари и став на АЕК по објавениот документ„Нацрт Извештај за методологија за тестови за цени за истиснување на конкуренција“

in Соопштенија
Aгенцијата за електронски комуникации ги објавува доставените коментари од…
Јул 27, 2012

Јавна расправа по Нацрт извештај за пресметување на цени базирани на трошоци за минимален пакет на изнајмени линии базирани на LRIC методологија

in Јавна расправа
Почитувани, Со оваа покана ги повикуваме сите заинтересирани страни да во рок од 30 дена…
Апр 18, 2012

Покана за јавна расправа- Нацрт Извештај за моделот за определување на цени кои се користат за истиснување на конкуренцијата од пазарот за електронски комуникации во РМ

in Јавна расправа
Почитувани,Со оваа покана ги повикуваме сите заинтересирани страни да во рок од 30 дена…

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на