Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Документи - Безбедност и интегритет на мрежи и услуги

Апр 04, 2016

Прилог 1 - Образец за известување на безбедносни инциденти

in Безбедност и интегритет на мрежи и услуги

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на