Menu

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Набавки (154)

Јавна набавка на здравствени прегледи на вработените во АЕК

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Здравствени прегледи на вработените во АЕК
 • Краен рок за достава на понуди 13.11.2018 во 11:00 часот

Јавна набавка за Сервисирање и одржување на дизел агрегати и УПС

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Сервисирање и одржување на дизел агрегати и УПС
 • Краен рок за достава на понуди 10.12.2018 во 11.00 часот

Јавна набавка на систем за процена на ранливост

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Систем за процена на ранливост
 • Краен рок за достава на понуди 12.11.2018 до 11:00 часот

Јавна набавка на Ревизија на финансиското работење на АЕК и на Компензацискиот фонд за универзална услуга за 2018 година

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Ревизија на финансиското работење на АЕК и на Компензацискиот фонд за универзална услуга за 2018 година
 • Краен рок за достава на понуди 19.10.2018 до 11:00 часот

Јавна набавка на Тековно и инвестиционо одржување на објектите – градежни и градежно занатски работи и одржување на опрема и електрични апарати

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Тековно и инвестиционо одржување на објектите – градежни и градежно занатски работи и одржување на опрема и електрични апарати
 • Краен рок за достава на понуди 31.10.2018 до 11:00 часот

Јавна набавка на Втор Интернет пристап и податочно поврзување

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Втор Интернет пристап и податочно поврзување
 • Краен рок за достава на понуди 20.11.2018 до 11:00 часот
Subscribe to this RSS feed

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21, 1000 Скопје,
Република Македонија

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на