Menu

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Набавки (115)

Јавна набавка за сервисирање на пумпи и цевна инсталација за водоснабдување со вода за пиење и противпожарна хидрантска мрежа во КМЦ Зајчев рид - Скопје

Дополнителни информации

  • Предмет на набавка Сервисирање на пумпи и цевна инсталација за водоснабдување со вода за пиење и противпожарна хидрантска мрежа во КМЦ Зајчев рид - Скопје
  • Краен рок за достава на понуди 27.11.2017 во 11.00 часот

Јавна набавка на услуги за испитување на јавното мислење

Дополнителни информации

  • Предмет на набавка Испитување на јавното мислење
  • Краен рок за достава на понуди 13.11.2017 во 11.00 часот

Јавна набавка на Ревизија на финансиското работење на АЕК и на Компензацискиот фонд за универзална услуга

Дополнителни информации

  • Предмет на набавка Ревизија на финансиското работење на АЕК и на Компензацискиот фонд за универзална услуга
  • Краен рок за достава на понуди 08.11.2017 во 11:00 часот

Јавна набавка на услуга за сервисирање на системите за ладење и греење и сервисирање на котли за греење во објектите на Агенцијата за електронски комуникации

Дополнителни информации

  • Предмет на набавка Услуга за сервисирање на системите за ладење и греење и сервисирање на котли за греење во објектите на Агенцијата за електронски комуникации
  • Краен рок за достава на понуди 24.10.2017

Јавна набавка на услуги за резервација и испорака на авиобилети

Дополнителни информации

  • Предмет на набавка Услуги за резервација и испорака на авиобилети
  • Краен рок за достава на понуди 07.09.2017 година 11:00 часот
Subscribe to this RSS feed

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21, 1000 Скопје,
Република Македонија

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на