Menu

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Набавки (155)

Јавна набавка на консултантски услуги за трансформација на ISO 9001:2008 во ISO 9001:2015

Дополнителни информации

  • Предмет на набавка Консултантски услуги за трансформација на ISO 9001:2008 во ISO 9001:2015
  • Краен рок за достава на понуди 08.06.2018 до 11:00 часот

Јавна набавка на Консултантски услуги за воведување на Систем за управување со квалитет-Common Assesment Framework-Воведување на заедничка рамка за процена на работењето и давањето на услуги во државната администрација

Дополнителни информации

  • Предмет на набавка Консултантски услуги за воведување на Систем за управување со квалитет-Common Assesment Framework-Воведување на заедничка рамка за процена на работењето и давањето на услуги во државната администрација
  • Краен рок за достава на понуди 23.05.2018 до 11:00 часот

Јавна набавка на адаптивна надградба на ГИС системот

Дополнителни информации

  • Предмет на набавка Адаптивна надградба на ГИС системот
  • Краен рок за достава на понуди 10.05.2018 до 11:00 часот
Subscribe to this RSS feed

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21, 1000 Скопје,
Република Македонија

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на