Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Набавки (169)

Јавна набавка на канцелариски материјал

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Канцелариски материјал
 • Краен рок за достава на понуди 08.11.2018 во 11.00 часот

Јавна набавка на систем за процена на ранливост

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Систем за процена на ранливост
 • Краен рок за достава на понуди 12.11.2018 до 11:00 часот

Јавна набавка на Ревизија на финансиското работење на АЕК и на Компензацискиот фонд за универзална услуга за 2018 година

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Ревизија на финансиското работење на АЕК и на Компензацискиот фонд за универзална услуга за 2018 година
 • Краен рок за достава на понуди 19.10.2018 до 11:00 часот

Јавна набавка на Тековно и инвестиционо одржување на објектите – градежни и градежно занатски работи и одржување на опрема и електрични апарати

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Тековно и инвестиционо одржување на објектите – градежни и градежно занатски работи и одржување на опрема и електрични апарати
 • Краен рок за достава на понуди 31.10.2018 до 11:00 часот

Јавна набавка на Втор Интернет пристап и податочно поврзување

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Втор Интернет пристап и податочно поврзување
 • Краен рок за достава на понуди 20.11.2018 до 11:00 часот

Јавна набавка на Софистицирана мерна опрема за мерење на параметри за квалитет

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Софистицирана мерна опрема за мерење на параметри за квалитет
 • Краен рок за достава на понуди 15.11.2018 во 11:00 часот

Лиценцирани софтвери (за антивирус и антиспам заштита)

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Лиценцирани софтвери (за антивирус и антиспам заштита)
 • Краен рок за достава на понуди 08.10.2018 година во 11 часот

Јавна набавка на обуки за потребите на Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти MKD - CIRT

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Обуки за потребите на Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти MKD - CIRT
 • Краен рок за достава на понуди 28.09.2018 до 11:00 часот

Јавна набавка на поправка и серисирање на моторни возила

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Поправка и сервисирање на моторни возила
 • Краен рок за достава на понуди 04.09.2018 година во 11:00 часот

Јавна набавка на услуги за обезбедување имот и лица

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Обезбедување имот и лица
 • Краен рок за достава на понуди 26.09.2018 во 11 часот
Subscribe to this RSS feed

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на