Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Набавки (163)

Лиценцирани софтвери (за антивирус и антиспам заштита)

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Лиценцирани софтвери (за антивирус и антиспам заштита)
 • Краен рок за достава на понуди 08.10.2018 година во 11 часот

Јавна набавка на обуки за потребите на Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти MKD - CIRT

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Обуки за потребите на Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти MKD - CIRT
 • Краен рок за достава на понуди 28.09.2018 до 11:00 часот

Јавна набавка на поправка и серисирање на моторни возила

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Поправка и сервисирање на моторни возила
 • Краен рок за достава на понуди 04.09.2018 година во 11:00 часот

Јавна набавка на услуги за обезбедување имот и лица

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Обезбедување имот и лица
 • Краен рок за достава на понуди 26.09.2018 во 11 часот

Јавна набавка на Информатичка опрема (серверска и мрежна опрема и Систем за заштита на податоците на АЕК disaster recovery)

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Информатичка опрема (серверска и мрежна опрема и Систем за заштита на податоците на АЕК disaster recovery)
 • Краен рок за достава на понуди 13.09.2018 во 11 часот

Јавна набавка на услуга за одржување на ГПС систем на возила – Флит менаџмент

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Одржување на ГПС систем на возила – Флит менаџмент
 • Краен рок за достава на понуди 21.08.2018 во 11 часот

Јавна набавка на Сертификација/Ресертификација на Системот за управување со квалитет ISO 9001-2008/ISO 9001:2015

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Сертификација/Ресертификација на Системот за управување со квалитет ISO 9001-2008/ISO 9001:2015
 • Краен рок за достава на понуди 13.07.2018 до 11:00 часот

Јавна набавка на Лиценцирани софтвери (за антивирус и антиспам заштита)

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Лиценцирани софтвери (за антивирус и антиспам заштита)
 • Краен рок за достава на понуди 30.07.2018 во 11 часот

Јавна набавка на консултантски услуги за трансформација на ISO 9001:2008 во ISO 9001:2015

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Консултантски услуги за трансформација на ISO 9001:2008 во ISO 9001:2015
 • Краен рок за достава на понуди 08.06.2018 до 11:00 часот

Јавна набавка на услуги за одржување на ГИС системот

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Одржување на ГИС системот
 • Краен рок за достава на понуди 10.07.2018 до 11 часот
Subscribe to this RSS feed

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на