Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Упатство за обезбедување на информации и финансиски податоци за статистички цели и анализа на пазар и начинот на нивното објавување

 
Aгенцијата за електронски комуникации ги објавува финалните документи за:
 • Упатство за обезбедување на информации и финансиски податоци за анализа на пазар
 • Обрасци на квартални извештаи 
 • Квартален извештај за развој на пазарот на електронски комуникации за 20хх година
 • Годишен извештај за развој на пазарот на електронски комуникации за 20хх
 • Коментари ВИП Оператор
 • Коментари Неотел 
 • Коментари Т-Мобиле
 • Коментари Македонски Телеком

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Вторник, 03 Септември 2013
 • Важечки пропис Да
Прочитајте повеќе:

Анализа на релевантните големопродажни пазари 9 и 10

Агенцијата за електронски комуникации согласно Годишната програма за работа за 2013 година отпочна со анализа на релевантните големопродажни пазари 9 и 10 дефинирани согласно Одлуката за утврдување на релевантните пазари што се подложни на претходна регулација број 02-5015/1 од 23.09.2010 година и Одлуката за дополнување на Одлуката од 3 Март 2011 годинa и тоа:

Пазар 9 -    Терминирани (terminating) сегменти на изнајмени линии;
Пазар 10 -    Преносни ( trunk) сегменти на изнајмени линии;

Прочитајте повеќе:

Извештај од испитување на јавно мислење во однос на пазарот за електронски комуникации во РМ - резиденцијални корисници

 
Ве информираме дека Агенцијата за електронски комуникации објавува Извештај од испитувањето на јавното мислење во однос на пазарот на електронски комуникации во РМ за резиденцијални корисници - февруари 2013 година.
 
 
Прочитајте повеќе:

Анализа на релевантните големопродажни пазари 4, 5 и 6

Агенцијата за електронски комуникации согласно Годишната програма за работа за 2012/2013 година отпочна со анализа на релевантните големопродажни пазари 4, 5 и 6 дефинирани согласно Одлуката за утврдување на релевантните пазари што се подложни на претходна регулација број 02-5015/1 од 23.09.2010 година и тоа:

Пазар 4 -    Услуга за започнување на повик во јавна телефонска мрежа на фиксна локација;

Пазар 5 -    Услуга за завршување на повик во јавна телефонска мрежа на фиксна локација; 

Пазар 6 -    Услуга за транзитирање во јавна фиксна телефонска мрежа;
Прочитајте повеќе:

Финален документ за резултатите од моделирање на Bottom-Up LRIC за битстрим услуги во Република Македонија

Ве информираме дека Агенцијата за електронски комуникации го објавува “Финален  документ за резултатите од моделирање на Bottom-Up LRIC за битстрим услуги во Република Македонија”, со вклучени мислења од заинтересираните страни.

 

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Четврток, 25 Октомври 2012
 • Важечки пропис Да
Прочитајте повеќе:

Финален документ за моделот Изнајмени линии, изнајмување на кабелски канали и dark fibre

Ве информираме дека Агенцијата за електронски комуникации го објавува “Финален документ за моделот Изнајмени линии, изнајмување на кабелски канали и dark fibre” со вклучени мислења од заинтересираните страни.

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Четврток, 25 Октомври 2012
 • Важечки пропис Да
Прочитајте повеќе:

Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во првиот квартал од 2012 година

Агенцијата за електронски комуникации го објави Извештајот за развој на пазарот за електронски комуникации во првиот квартал од 2012 година:

Прочитајте повеќе:

Јавен состанок по „ Нацрт Извештај за моделот за определување на цени кои се користат за истиснување на конкуренцијата од пазарот за електронски комуникации во РМ “

Aгенцијата за електронски комуникации ги поканува претставниците на сите заинтересирани страни да ги презентираат своите гледишта и ставови по „ Нацрт Извештај за моделот за определување на цени кои се користат за истиснување на конкуренцијата од пазарот за електронски комуникации во РМ “, објавени на веб страната на АЕК на ден 18.04.2012 година.  Состанокот ќе се одржи на ден 06.06.2012 година (среда) со почеток во 10 часот во АЕК, Зајчев рид, Скопје.

Дополнителни информации

 • Тема на состанок Нацрт Извештај за моделот за определување на цени кои се користат за истиснување на конкуренцијата од пазарот за електронски комуникации во РМ
 • Датум на одржување Среда, 06 Јуни 2012
 • Почеток во 10:00
 • Локација на состанокот Агенција за електронски комуникации, КМЦ Зајчев рид, Скопје
Прочитајте повеќе:
Subscribe to this RSS feed

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на