Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Упатство за начинот на контрола на малопродажните цени на оператор со значителна пазарна моќ

Почитувани,

Агенцијата го објавува Финалниот документ на Упатството за начинот на контрола на малопродажните цени на оператор со значителна пазарна моќ.

Со почит,
АЕК

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Четврток, 13 Ноември 2014
 • Важечки пропис Да
Прочитајте повеќе:

Упатство за обезбедување на информации и финансиски податоци за статистички цели и анализа на пазар и начинот на нивното објавување

 
Aгенцијата за електронски комуникации ги објавува финалните документи за:
 • Упатство за обезбедување на информации и финансиски податоци за анализа на пазар
 • Обрасци на квартални извештаи 
 • Квартален извештај за развој на пазарот на електронски комуникации за 20хх година
 • Годишен извештај за развој на пазарот на електронски комуникации за 20хх
 • Коментари ВИП Оператор
 • Коментари Неотел 
 • Коментари Т-Мобиле
 • Коментари Македонски Телеком

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Вторник, 03 Септември 2013
 • Важечки пропис Да
Прочитајте повеќе:
Subscribe to this RSS feed

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на