Menu

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Набавки (92)

Јавна набавка на услуга за дезинфекција, дезинсекција, и дератизација

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Услуга за дезинфекција, дезинсекција, и дератизација
 • Краен рок за достава на понуди 13.03.2017

Јавна набавка на информатичка опрема за потребите на Националниот центар за одговор на компјутерски криминал

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Информатичка опрема за потребите на Националниот центар за одговор на компјутерски криминал
 • Краен рок за достава на понуди 21.02.2017

Јавна набавка на услуги за резервација и испорака на авиобилети

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Услуги за резервација и испорака на авиобилети
 • Краен рок за достава на понуди 23.01.2017

Јавна набавка за изведба на градежно и градежно - занатски работи на административните објекти

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Изведба на градежно и градежно - занатски работи на административните објекти
 • Краен рок за достава на понуди 01.02.2017

Јавна набавка за организирање на службени патувања и хотелски сместувања

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Организирање на службени патувања и хотелски сместувања
 • Краен рок за достава на понуди 26.01.2017

Јавна набавка за одржување на термотехничка опрема и инсталации

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Одржување на термотехничка опрема и инсталации
 • Краен рок за достава на понуди 10.01.2017
Subscribe to this RSS feed

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21, 1000 Скопје,
Република Македонија

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на