Menu

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

International Regulatory Conference 2017 / Меѓународна регулаторна конференција 2017

Од Мај 24, 2017 10:00 до Мај 26, 2017 16:00
Место на одржување Metropol Lake Resort, Ohrid, Republic of Macedonia
Hits: 186

More informations and registration for the event coming soon!

Наскоро повеќе информации и регистрација за улество на настанот!

irc2017

 

 

 

 

 

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21, 1000 Скопје,
Република Македонија

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на