Menu

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Состаноци (57)

Состанок во врска со отворената јавна расправа за предложена измена на одобренија за користење на радиофреквенции во копнена мобилна служба

Агенцијата за електронски комуникации Ве поканува на јавен состанок во врска со отворената јавна расправа за предложена измена на одобренија за користење на радиофреквенции во копнена мобилна служба објавена на веб страната на АЕК на 07.12.2016 година. Состанокот ќе се одржи во вторник 24.01.2017 година, во 10:00 часот во салата на 6-ти кат во присториите на АЕК лоцирани на Кеј Димитар Влахов број 21 во Скопје.
Прочитајте повеќе:

Состанок по јавна расправа за Нацрт документот за анализа на малопродажен пазар 1

Почитувани,
Агенцијата свикува состанок по јавна расправа за Нацрт документот за анализа на малопродажен пазар 1 и коментарите добиени од два оператори по овој документ.
Состанокот ќе се одржи во петок на 13.01.2016 година со почеток од 10 часот и ќе трае до 11:30 часот, во зградата на Агенцијата за електронски комуникации на адреса Кеј Димитар Влахов бр. 21, 1000 Скопје. Се покануваат сите заинтересирани да присуствуваат на оваа дебата.
Со почит,
Прочитајте повеќе:

Состанок по јавна расправа за предлог на ПЛАН ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

  • Објавено во Состаноци

Почитувани,
Агенцијата за електронски комуникации Ве поканува на јавен состанок во врска со отворената јавна расправа по предлог на ПЛАН ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. Состанокот ќе се одржи во четврток, 15.12.2016 година во 10:00 часот во салата на 6-ти кат во зградата на Агенцијата за електронски комуникации на адреса Кеј Димитар Влахов бр. 21, 1000 Скопје.

Линк кон објавата за Јавна Расправа по Предлог за измена на „ПЛАН ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“

Прочитајте повеќе:

Состанок по јавна расправа

Почитувани,
Агенцијата за електронски комуникации ве поканува на јавен состанок во врска со отворената јавна расправа по Правилникот за изменување и дополнување на правилник за утврдување на формата и содржината на барањето за доделување на броеви и серии на броеви, податоците што се приложуваат кон барањето како и начинот и постапката за доделување на броеви и серии на броеви од планот за нумерација и Правилникот за изменување и дополнување на правилник за изменување на правилникот за преносливост на броеви. Состанокот ќе се одржи во петок, 23.09.2016 година во 10:00 часот, во просториите на Агенцијата за електронски комуникации во салата на 6-ти кат.
Прочитајте повеќе:

Состанок во врска со отворената јавна расправа по Намера за Јавен тендер за избор на еден или повеќе даватели на универзална услуга

Агенцијата за електронски комуникации Ве поканува на состанок во врска со отворената јавна расправа по објавената Намера да распише Јавен тендер за избор на еден или повеќе даватели на универзална услуга во согласност со член 97 став 3) од Законот за електронските комуникации („Службен весник на РМ“, број 39/2014, 188/2014, 44/2015 и 193/2015). Состанокот ќе се одржи во среда, 24.08.2016 година во 11 часот во просториите на АЕК или поточно во салата на 6-ти кат.
Прочитајте повеќе:

Состанок по јавна расправа за измени и дополнувања на Правилникот за начинот на изградба на јавните електронски комуникациски мрежи и придружни средства

Почитувани,

Агенцијата за електронски комуникации Ве поканува на јавен состанок во врска со отворената јавна расправа по предложените измени и дополнувања на Правилникот за начинот на изградба на јавните електронски комуникациски мрежи и придружни средства. Состанокот ќе се одржи во четврток, 28.07.2016 година во 11 часот во просториите на АЕК или поточно во салата на 6-ти кат.

Прочитајте повеќе:

Состанок по јавна расправа

Почитувани,
Агенцијата за електронски комуникации Ве поканува на јавен состанок во врска со отворената јавна расправа по Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и информациите што треба да бидат објавени во референтната понуда за интерконекција. Состанокот ќе се одржи во среда, 22.06.2016 година во 13:00 часот, во просториите на Агенцијата за електронски комуникации во салата на 6-ти кат.
Прочитајте повеќе:

Состанок по јавна расправа за предлог на План за намена на радиофреквенциските опсези во Република Македонија

Почитувани,
Агенцијата за електронски комуникации Ве поканува на јавен состанок во врска со отворената јавна расправа по предлог на План за намена на радиофреквенциските опсези во Република Македонија. Состанокот ќе се одржи во среда, 25.05.2016 година во 9:30 часот во салата на 6-ти кат.

Прочитајте повеќе:

Состанок по јавна расправа за предлог на Правилник за содржината и информациите што треба да бидат објавени во референтната понуда за пристап до јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги

Агенцијата за електронски комуникации Ве поканува на јавен состанок во врска со отворената јавна расправа по предлог на Правилник за содржината и информациите што треба да бидат објавени во референтната понуда за пристап до јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги. Состанокот ќе се одржи во среда, 11.05.2016 година во 10:00 часот во салата на 6-ти кат.

линк до отворената јавна расправа:

http://www.aek.mk/mk/dokumenti/javni-raspravi/item/1862-javna-rasprava-po-predlog-na-pravilnik-za-sodrzhinata-i-informaciite-shto-treba-da-bidat-objaveni-vo-referentnata-ponuda-za-pristap-do-javni-mobilni-komunikaciski-mrezhi-i-uslugi
Прочитајте повеќе:

Состанок по јавна расправа за Нацрт документ за втора анализа на ПАЗАР 11

Во врска со објавената јавна расправа по Нацрт документ за втора анализа на ПАЗАР 11- Пристап до јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги за започнување на повик во јавни мобилни комуникациски мрежи од Март 9, 2016 ги покануваме сите заинтересирани страни на јавен состанок во согласност со член 13 став 4 од ЗЕК. Состанокот ќе се оддржи на ден 18.04.2016 година во 13:00 часот, на адреса:
 
Агенција за електронски комуникации
Сала 6-ти кат
Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје
 
Прочитајте повеќе:
Subscribe to this RSS feed

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21, 1000 Скопје,
Република Македонија

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на