Select Page

Форма и содржина на барањето за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции

Правилник за формата и содржината на барањето за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции и потребната документација од 22.02.2011 година.  Правилник за формата и содржината на барањето за издавање на одобрение за користење на рф (422.57 kB 2011-03-07)...

Упатство за уплата на административни такси

Упатство за уплата на административни такси Поврзани тагови: административни такси, рф спектар одобренија издавање, рф спектар одобренија измена, рф спектар одобренија продолжување, телекомуникации нумерација, упатство,...

Контакт

Сектор за радиокомуникации Билјана ИлиеваРаководител на Сектор за радиокомуникацииbiljana.ilieva@aec.mk, тел. 3 091 232, моб. 070 33 27 92 Радка ШекутковскаРаководител на одделение за фиксна и мобилна службаradka.sekutkovska@aec.mk, тел. 3 091 291, моб. 070 35 04 85...