Select Page

Известување до печатените и електронски медиуми во Република Македонија

Почитувани,Со решение број СТ.број 489/11 од 26.07.2011 година  донесено од Основниот Суд Скопје 2 Скопје, е отворена стечајна постапка над “Трговското радиодифузно друштво А1 ТЕЛЕВИЗИЈА Дооел Скопје – во стечај” со седиште на ул.Перо Наков број 60, Скопје.  Во член...

Учество на вработените во АЕК во Акцијата “Ден на дрвото – пролет 2011“

Вработените во Агенцијата за електронски комуникации и оваа пролет зедоа активно учество во Акцијата “Ден на дрвото-пролет 2011”. Како институција ја поздравуваме Акцијата која придонесува кон подобрување на духот и свеста и обезбедување на подобра и...

Поставување на камен темелник на новата зграда на АЕК

Агенцијата за електронски комуникации на ден 30.03.2011 година (среда) во 14:00 часот на свечен начин ќе го одбележи чинот на поставувањето на камен темелникот на новата зграда на Агенцијата на Кеј Димитар Влахов бб, Скопје. Новото седиште на Агенцијата ќе биде...