Select Page

На 02 декември 2019 година Агенцијата за електронски комуникации ќе одржи Втор јавен состанок за 2019 година со почеток во 10:00 часот во Административната зграда на АЕК – Бизнис сала на 6-ти кат, на адреса Кеј Димитар Влахов бр. 21, Скопје. 

Покана за присуство

Агенда

Пријава за учествоAdditional information:

Датум од: 02/12/2019
Почеток во: 10:00
Датум до: 02/12/2019
Завршува во: 12:00
Локација : Агенција за електронски комуникации, кеј Димитар Влахов 21, 1000 Скопје, Македонија