Select Page

Почитувани

Ве информираме дека Агенцијата за електронски комуникации објавува “Извештај од испитувањето на јавното мислење во однос на пазарот на електронски комуникации во РМ- резиденцијални корисници 

Извештај од испитувањето на јавното мислење во однос на пазарот на електронски комуникации во РМ- резиденцијални корисници