Select Page
Почитувани,
Агенцијата за електронски комуникации отвора јавна расправа по Нацрт документот за втора анализа на малопродажен пазар за пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација. Јавната расправа ќе трае до 29 август 2014 год. Се замолуваат сите заинтересирани страни да достават коментари по овој Нацрт документ. Контакт лица: biljana.tosevska@aec.mk и marjan.pejovski@aec.mk.

Нацрт документ за втора анализа на малопродажен пазар за пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација

Additional information:

Start of the public debate: 30/07/2014
Крај на јавна расправа: 29/08/2014
Адреса за достава на коментари и мислења: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје или во електронски облик на следниве адреси за електронска пошта: biljana.tosevska@aec.mk и marjan.pejovski@aec.mk.

Поврзани вести:

More posts: втора нализа јавна телефонска мрежа малопродажен пазар фиксна локација