Select Page
Агенцијата за електронски комуникации, согласно член 13 од Законот за електронски комуникации ( Сл. Весник бр. 39/2014), отвора јавна расправа по „ПРАВИЛНИК за преносливост на броеви.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки во јавната расправа најдоцна до 20.10.2014 год. на следната адреса:

Агенција за електронски комуникации
Кеј Димитар Влахов бр.21
1000 Скопје

или по електронски пат на следниве адреси:  

petar.ivanoski@aec.mk
jane.jakimovski@aec.mk
Правилник за преносливост на броеви

Additional information:

Start of the public debate: 17/09/2014
Крај на јавна расправа: 20/10/2014
Адреса за достава на коментари и мислења:
Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје или во електронски облик на следниве адреси за електронска пошта: petar.ivanoski@aec.mk и jane.jakimovski@aec.mk