Select Page

Почитувани,Агенцијата за електронски комуникации ги објавува следните документи за анализа на пазар во делот на преглед на анализа на пазари, големопродажба.

Одлука за отповикување на обврски за завршување на СМС пораки за Македонски Телеком АД

Одлука за отповикување на обврски за транзитирање на повик за Македонски Телеком АД

Одлука за отповикување на обврски за започнување на повик за Македонски Телеком АД

Одлука за отповикување на обврски за завршување на СМС пораки за оне.Вип

Одлука за обврски за завршување на повик за Кабле Калл

Одлука за обврски за завршување на повик за Инфел Нет Плус

Одлука за обврски за завршување на повик за Македонски Телеком

Одлука за обврски за завршување на повик за Неотел

Одлука за обврски за завршување на повик за оне.Вип

Одлука за обврски за завршување на повик за ТРД Роби