Select Page
Почитувани,
Агенцијата за електронски комуникации закажува состанок по Јавна расправа за Нацрт документот за анализа на пазар 1 – Пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација за резиденцијални и деловни корисници, на кој ќе се разгледуваат пристигнатите коментари од заинтересираните страни. Состанокот ќе се одржи на ден 26.09.2014 г со почеток во 10.00 часот во сала 1 на 1 кат во просториите на Агенцијата. Се покануваат сите заинтересирани страни да земат учество.


Почеток во: 10:00
Тема на состанок : Нацрт документот за анализа на пазар 1 - Пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација за резиденцијални и деловни корисници
Датум на одржување : 26/09/2014
Локација на состанокот : Агенција за електронски комуникации, Кеј Димитар Влахов бр.21 1000 Скопје Македонија