Select Page
Почитувани,
Агенцијата Ве поканува на состанок по јавна расправа за предлог Упатството за начинот на контрола на малопродажните цени на оператор со значителна пазарна моќ. Состанокот ќе се одржи на ден 03.11.2014 (понеделник) со почеток во 13.00 часот во просториите на АЕК во сала бр.1 на прв кат. Се повикуваат сите заинтересирани страни да присуствуваат на состанокот.
 
Со почит,
Агенција за електронски комуникации


Почеток во: 13:00
Тема на состанок : Предлог Упатство за начинот на контрола на малопродажните цени на оператор со значителна пазарна моќ
Датум на одржување : 03/11/2014
Локација на состанокот : Агенција за електронски комуникации, Кеј Димитар Влахов бр.21 1000 Скопје Македонија