Select Page

Почитувани,
Агенцијата за електронски комуникации отвора јавна расправа по „Нацрт документ за трета анализа на Пазар 9-терминални сегменти на изнајмени линии и Пазар 10-преносни сегменти на изнајмени линии“ . Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки по предметот на јавната расправа што ќе биде отворена заклучно со 14.09.2014 на следната адреса:

Агенција за електронски комуникации
Сектор за анализа на пазар
Kej Димитар Влахов бр. 21
1000 Скопје

или на e-mail адресите:
kristina.kocevska@aec.mk  и marjan.pejovski@aec.mk.


Нацрт документ за трета анализа на Пазар 9-терминални сегменти на изнајмени линии и Пазар 10-преносни сегменти на изнајмени линии

Additional information:

Start of the public debate: 14/08/2014
Крај на јавна расправа: 14/09/2014
Адреса за достава на коментари и мислења:

Агенција за електронски комуникации
Сектор за анализа на пазар
Kej Димитар Влахов бр. 21
1000 Скопје

или на e-mail адресите:
kristina.kocevska@aec.mk  и marjan.pejovski@aec.mk.