Select Page

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по Предлог измени и дополнувања на финансискиот план на Агенцијата за електронски комуникации за 2019 годиина. Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки по предметот на јавната расправа што ќе биде отворена почнувајќи од 30/10/2019 до 30/11/2019 до 12:00 часот на следната адреса:

Агенција за електронски комуникации – коментари на Предлог измени и дополнувања на финансискиот план на Агенцијата за електронски комуникации за 2019 годиина.

Kej Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје или на e-mail адресата: contact@aec.mkAdditional information:

Start of the public debate: 30/10/2019
End of the public debate: 30/11/2019
Address for submitting comments and opinions: Kej Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје или на e-mail адресата: contact@aec.mk